Afschaffing van het anoniem bellen met een prepaidkaart

In het licht van de recente terreuraanslagen en -dreiging werd thans door de Wetgever beslist om de anonimiteit van de prepaidkaartgebruikers af te schaffen. Terreuronderzoeken eindigen immers vaak op een dood spoor omdat er wordt gecommuniceerd via anonieme prepaidnummers.

Telecomoperatoren worden verplicht om de eindgebruikers van prepaidkaarten te identificeren, alvorens tot de activatie van een kaart over te gaan.

De wetgeving voorziet weliswaar in een overgangsperiode voor de oude gebruikers van prepaidkaarten, meer bepaald diegene die een kaart hebben gekocht vóór de inwerkingtreding van de Wet.

Deze dienen zich vóór 7 juni 2017 te laten registreren bij hun telecomoperator, zij het via hun identiteitskaart, via e-ID, een elektronische handtekening of online betaling. Na deze datum worden de niet-geïdentificeerde kaarten zonder meer afgesloten.

(Bron: Wet van 1 september 2016 tot wijziging  van art. 127 van de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en van art. 16/2 van de Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichting – en veiligheidsdienst, B.S. 7 december 2016 en Koninklijk Besluit van 27 november 2016 betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele openbare elektronische communicatiediensten die worden geleverd op basis van een voorafbetaalde kaart, B.S. 7 december 2016)