Intoxicatie en dronkenschap: twee verschillende begrippen

Het kan verregaande gevolgen hebben als je een voertuig bestuurt wanneer je gedronken hebt. Dit geldt zowel voor jezelf als voor eventuele slachtoffers, indien je in dergelijke toestand een ongeval zou veroorzaken.

De wet voorziet dat je niet mag rijden in staat van intoxicatie of in staat van dronkenschap. Vaak worden deze begrippen door elkaar gebruikt. Nochtans verschillen ze wel degelijk van elkaar en zijn ook de gevolgen ervan niet hetzelfde.

Intoxicatie?

De wet voorziet dat het verboden is te rijden in staat van intoxicatie. We spreken van intoxicatie indien de ademtest heeft uitgewezen dat de alcoholconcentratie hoger is dan 0,22 milligram per liter uitgeblazen lucht of 0,5 promille.

Intoxicatie is dus een bepaalde toestand die door een objectieve meting wordt vastgesteld.

Dronkenschap?

We spreken evenwel van dronkenschap wanneer iemand kennelijk de bestendige controle over zijn daden heeft verloren ingevolge het zich toedienen van alcohol.

Dronkenschap is met andere geen wetenschappelijk vastgestelde toestand maar is een subjectieve vaststelling van de verbalisanten. Veel voorkomende tekenen die in aanmerking worden genomen om van dronkenschap te spreken zijn: spreken met een droge mond, spreken met een dubbele tong, slechte oriëntatie in tijd en ruimte, doordringende alcoholgeur, braken, wankele gang, …

Gevolgen?

De gevolgen zijn voor beiden ook anders en situeren zich in het bijzonder op 2 vlakken:

  1. De bestraffing is anders : dronkenschap wordt door de wet zwaarder gestraft dan intoxicatie.
  2. Tevens zal in geval van een ongeval je verzekering eventueel uitgekeerde schadevergoedingen aan het slachtoffer bij jou kunnen terugvorderen wanneer het ongeval is gebeurd in staat van dronkenschap. Bij intoxicatie is dit niet het geval.