Opdeciemen in strafzaken verhoogd

Een nieuw jaar is dikwijls het startschot voor nieuwe regelgeving.

Met een Programmawet van 25 december 2016, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2016, worden de opdeciemen in strafzaken verhoogd.

Teneinde de bedragen van de penale boetes in het Strafwetboek en in de bijzondere strafwetten te kunnen aanpassen aan de inflatie, zonder steeds een omslachtige wetswijziging te moeten doorvoeren, heeft de wetgever in het begin van de vijftiger jaren het systeem van de opdeciemen uitgedacht. In toepassing van deze regeling dienen de geldbedragen van de vermogensstraffen te worden vermenigvuldigd met een bepaalde coëfficiënt. Op die manier worden de bedragen automatisch aangepast aan de actuele waarde van het geld.

Vanaf 1 januari 2017 zullen geldboetes dan ook worden verhoogd met de factor 8.

Voor de periode tussen 1 januari 2012 en 31 december 2016 was deze factor 6.

Feiten gepleegd vóór 1 januari 2017 en die nog niet berecht zijn, blijven onderworpen aan de oude factor 6.

Voor feiten van daarna levert de nieuwe regelgeving aldus een aanzienlijke verhoging op.