“Beter een goede buur dan een verre vriend”: wat is burenhinder en wat kan u eraan doen?

Om te bepalen of er sprake is van het juridische begrip “burenhinder”, moet er aan vier criteria voldaan zijn.

Vooreerst moet er nabuurschap zijn tussen de eigendommen. Dit betekent niet noodzakelijk dat de eigendommen aan elkaar moeten grenzen, maar ze moeten wel in elkaars buurt liggen.

Er moet tevens overlast of hinder zijn door een actieve daad of een nalatigheid van uw buur.

Ten derde is een oorzakelijk verband vereist tussen de daad van de buur en de overlast of hinder.

Tot slot moet de overlast of hinder voldoende ernstig zijn. Dit wordt geval per geval beoordeeld: overtreft de hinder de ongemakken die u normaal als buur mag verwachten?

De Vrederechter is bevoegd om over burenhinder uitspraak te doen. Als de Vrederechter besluit dat er sprake is van burenhinder, dan moet de buur het evenwicht opnieuw herstellen, zodat de eigenaar opnieuw van zijn eigendom kan genieten, zoals het in normale omstandigheden zou moeten zijn.

Enkele voorbeelden: geurhinder, blaffende honden of andere dieren die lawaai maken, zoals het gekraai van hanen.