Geldt een ontzetting van het recht tot sturen ook in het buitenland?

U heeft zich misschien ook al eens afgevraagd of een rijverbod, dat werd uitgesproken door een Belgische politierechtbank of door een rechtbank van eerste aanleg (in graad van hoger beroep), ook geldt in geval van rijden op buitenlandse wegen.

Het rijverbod dat u wordt opgelegd door de Belgische rechtbanken is enkel van toepassing op Belgisch grondgebied. Wanneer u in België een verval van het recht tot sturen heeft opgelopen, dan betekent dit in principe dus niet dat dit ook in het buitenland van toepassing is. Hetzelfde geldt ook omgekeerd: als u in het buitenland ontzet wordt van uw recht om motorvoertuigen te besturen, dan houdt dit in principe geen rijverbod in België in.

Deze principeregel dient evenwel te worden genuanceerd.

De Belgische wetgeving voorziet immers dat iedere bestuurder van een motorvoertuig houder moet zijn van een geldig rijbewijs en dit steeds bij zich moet hebben. Als u houder bent van een Belgisch rijbewijs en een rijverbod opliep in het buitenland, dan zal u uw rijbewijs in het buitenland hebben moeten indienen. U moet dan op de dienst “rijbewijzen” van de gemeente van uw woonplaats een duplicaat van uw rijbewijs aanvragen om in België rechtsgeldig te mogen rijden. Pas van zodra u in het bezit bent van zo’n duplicaat kan u in België verder een motorvoertuig besturen.