Wijzigingen verkeersrecht sedert 1 juli 2018

  1. Vanaf 1 juli 2018 zijn rechters verplicht om een alcoholslot op te leggen aan bestuurders met een alcoholconcentratie van 1,8 promille (0,78 mg/l uitgeademde alveolaire lucht) of meer in het bloed, tenzij ze uitdrukkelijk motiveren waarom ze die straf niet opportuun vinden voor de betrokkene. Voor recidivisten ligt de grens op 1,2 promille (0,50 mg/l UAL), zonder de mogelijkheid tot afwijken. Het alcoholslot wordt daarmee de regel, eerder dan de uitzondering. Voor professionele bestuurders is het wel mogelijk om het alcoholslot alleen op te leggen in hun privéwagen. De totale kosten van een alcoholslot lopen al snel op tot 3.700 euro.
  2. Wie vanaf 1 juli 2018 zijn rijbewijs haalt, zal zich zes tot negen maanden later terug naar de rijschool dienen te begeven voor een extra opleiding. Deze extra opleiding zal een halve dag in beslag nemen. Dit zogenaamd “terugkommoment” dient om de rijvaardigheden extra aan te scherpen en werd ingegeven teneinde een antwoord te bieden aan de oververtegenwoordiging van jonge bestuurders in de ongevals-statistieken. Het bevat praktijkoefeningen die doorgaan op een afgesloten terrein. Deze verplichte opleiding zal begin 2019 voor het eerst georganiseerd worden. Het kostenplaatje bedraagt 120 euro.