Hoe gebruik ik mijn parkeerschijf correct?

De wegcode heeft enkele specifieke regels m.b.t. het gebruik van een parkeerschijf.

Samenvattend komt het hierop neer:

Waar?

Op plaatsen waar de “blauwezonereglementering”  van kracht is, is het gebruik van een parkeerschijf verplicht.

Dit is o.a. in blauwe zones, op openbare wegen met blauwe zones, op plaatsen waar een P-bord staat aangevuld met een onderbord “parkeerschijf”. Ook op plaatsen waar je normaal betalend parkeert, maar de parkeermeters of betaalautomaten op dat moment buiten dienst zijn, moet u uw parkeerschijf gebruiken.

Wanneer?

De parkeerschijf moet gebruikt worden van maandag t.e.m. zaterdag van 9 uur ’s morgens tot 18 uur ’s avonds, tenzij de plaatselijke signalisatie anders aanduidt.

Op zon- en feestdagen hoeft u dus geen parkeerschijf te gebruiken.

Hoe?

U plaatst uw parkeerschijf duidelijk zichtbaar achter uw voorruit.

U stelt uw parkeerschijf in op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst. Als u aankomt om 9u10, wil dit dus zeggen dat u uw parkeerschijf moet instellen op 9u30.

Vanaf het tijdstip van aankomst mag u in principe maximaal twee uren geparkeerd blijven staan op deze plek, tenzij de plaatselijke signalisatie het anders aanduidt.

Het voertuig moet de parkeerplaats verlaten hebben op het einde van de toegelaten parkeerduur.

Uw schijf wijzigen zonder uw voertuig te verplaatsen wordt aanzien als parkeerfraude en is vanzelfsprekend verboden.

Wie niet?

Enkele categorieën van mensen zijn vrijgesteld van het gebruik van een parkeerschijf :

  • Alle voertuigen die geen auto’s, vierwielige bromfietsen, driewielers met motor of vierwielers met motor zijn (vb. motorfietsen);
  • Voertuigen gebruikt door personen met een handicap wanneer de parkeerkaart voor gehandicapten is aangebracht;
  • Bewoners die in het bezit zijn van een bewonerskaart.