Verplicht alcoholslot bij zware dronkenschap

Je hebt het de voorbije tijd ongetwijfeld zien passeren in het nieuws.  Op 8 februari 2018 keurde de Kamer een wetsontwerp van minister van Justitie Koen Geens en Mobiliteitsminister François Bellot goed dat voorziet in de verplichte oplegging van een alcoholslot bij zware dronkenschap.

Het gaat om een verplichte oplegging van de straf. Rechters zullen dus minder of geen vrijheid meer hebben om de strafsanctie zelf te bepalen.

Concreet wil dit zeggen dat politierechters vanaf 1 juli 2018 verplicht een alcoholslot van minimaal een jaar zullen moeten opleggen aan diegenen die op het moment van hun controle minstens 1,8 promille alcohol (goed voor zo’n 8 à 11 glazen alcohol in 2 uur tijd) in het bloed hadden. Wie zich in staat van herhaling bevindt, zal verplicht een alcoholslot opgelegd krijgen vanaf minstens 1,2 promille.

Rechters hebben al sinds 2012 de mogelijkheid om een alcoholslot op te leggen, doch hier wordt tot op heden weinig gebruik van gemaakt en dit om verschillende redenen (vb. te omslachtig, te duur, …)

In het wetsontwerp worden ook zwaardere straffen voorzien bij o.a. vluchtmisdrijf en rijden zonder rijbewijs.