Ontslag per sms: wettig of onwettig?

Ontslagen worden via SMS…Kan dat? Na een lange werkdag kom je voldaan thuis, wanneer je plots een SMS-berichtje ontvangt. Bij het lezen ervan stort je wereld in: het is je baas die je meedeelt dat je ontslagen bent. Maar kan dit zomaar?

Even nagaan wat onze wetgeving hier over bepaalt. Resultaat: Nergens vinden we een geldigheidsvoorwaarde terug! Een ontslag kan op eender welke manier gebeuren. Dit werd reeds herhaaldelijk bevestigd door het Hof van Cassatie. We hebben het hier uiteraard enkel over de eenzijdige handeling waarbij de ene partij de andere ter kennis brengt dat zij besloten heeft de arbeidsovereenkomst te beëindigen en niet over een opzegging van de arbeidsovereenkomst of een ontslag om dringende reden. Dat een ontslag meedelen per sms als menswaardig ten aanzien van de werknemer kan beschouwd worden is een andere vraag…