Opdeciemen boetes

De geldboete die in de strafwet wordt opgelegd voor een bepaald misdrijf blijft steeds behouden op de oude basisbedragen. Bij het opleggen van de geldboete, vermenigvuldigt de strafrechter de geldboete met 8 om de inflatie te volgen. De verhogingsfactor wordt regelmatig aangepast. Op deze manier worden periodiek de geldboetes van het strafrecht dus aangepast aan de inflatie. De laatste verhoging dateert inmiddels van 1/1/2017: toen werd verhoogd van 6 naar 8.