Welke bewijswaarde heeft een sms?

Tegenwoordig beschikt bijna iedereen over een smartphone. Het wekt dan ook geen verwondering dat er meer en meer onderhandelingen per sms worden gevoerd.

In hoeverre kunnen de boodschappen die per sms worden verzonden, gebruikt worden als bewijs van gemaakte afspraken?

Advocatenkantoor De Wit wordt vaak geconfronteerd met deze vraag. Het antwoord hierop is niet eenduidig en zal doorheen de jaren waarschijnlijk nog veranderen.

Het Burgerlijk Wetboek schrijft voor dat alle overeenkomsten met een waarde boven de 375 EUR via een geschrift moeten bewezen worden. Overeenkomsten met een lagere waarde kunnen dus zonder probleem via een SMS worden bewezen. Daarover bestaat geen discussie.

Voor contracten met een waarde die boven 375 EUR ligt, zoals bijvoorbeeld de aankoop van een woning, is de zaak anders. Daar geldt een SMS als een “begin van schriftelijk bewijs”. De SMS moet dus worden aangevuld met andere bewijsmiddelen, zoals bijvoorbeeld getuigenverklaringen, vermoedens of bepaalde handelingen. De bewijslast voor de eisende partij blijft dus zeker haalbaar, maar is toch veel moeilijker.